Bygglov

Bygglov med garanti •

Bygglov

Så snart ni står i begrepp att genomföra en större förändring i huset måste ni ansöka om bygglov. Det finns en mängd olika regler att ta hänsyn till och här kan vi hjälpa till med er bygglovsansökan. Vi har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap när det kommer till allt som har med bygglov att göra. Ett bygglov för garage skiljer sig till exempel från när man ansöker om tillstånd för att uppföra ett fritidshus eller något annat. Vare sig ni vill anlägga en mur eller göra någon annan typ av förändring på er tomt hjälper vi till med allt som rör tillståndsansökan. Det kan vara allt från konstruktionsritningar till branddokumentation och kontakt med kontrollansvarig. I vissa fall behövs inget särskilt tillstånd, men det kan ändå krävas att ni gör en anmälan.

Vi hjälper till med er bygglovsansökan

Det är en hel del aspekter som måste tas i beaktande när ni skall uppföra ett nytt eller göra om ett befintligt hus. Ett bygglov är i de flesta fall nödvändigt för att det inte skall bli några problem angående uppförandet längre fram i tiden. En grundregel är att från den dag er ansökan har beviljats måste arbetet påbörjas inom två år och vara slutfört inom fem år. Att flytta ett hus är också ett projekt vi kan hjälpa till med. I ett sådant fall krävs det ansökan om tillstånd både för rivning och nyuppförande, vilket inte alla är medvetna om. Vi har kunskap om alla typer av ansökningar och vi diskuterar gemensamt med våra kunder igenom de behov som föreligger för att sedan göra rätt ansökan.

Bygglov för nya hus

Skall ni uppföra ett nytt hus gäller särskilda regler. Detta gäller inte endast för bostadshus utan även bygglov för garage, bygglov för pool och även bygglov för altan. Med vår expertis vägleder och hjälper vi er så att er ansökan om bygglov blir korrekt gjord och innehåller allt som behövs för att få tillståndet beviljat. Om fastigheten står i ett detaljplanerat område krävs det tillstånd för många ändringar. Bland annat om ni vill måla huset i en annan färg, vill byta material på taket eller lägga ett plåttak istället för ett tegeltak. Det är alltså en hel del saker man måste ha kunskap om för att inte göra något fel och här står vi er behjälpliga med alla frågor ni kan tänkas ha. Med vårt breda kontaktnät erbjuder vi även kontakt med olika hantverkare för ert projekt.

För oss är inga uppdrag för stora eller för små. Vi hjälper till med ansökan vare sig det gäller nyuppförande av en större fastighet eller ett tillstånd för altan. När ni har en idé som ni vill förverkliga behöver ni endast kontakta oss så hjälper vi till med er ansökan.

Vi förser dig med en kostnad för bygglov

I det första skedet diskuterar vi igenom ert projekt och ni ritar en enkel skiss på det som skall göras. Vi hjälper till med råd och mallar angående ritningen och slutför den så att alla detaljer som krävs finns med. Därefter skapar vi alla nödvändiga handlingar som just er kommun behöver för att få er ansökan beviljad. Vilken kostnad för bygglov genom oss ni får betala varierar beroende på vilket arbete som skall utföras, men när ni tar kontakt med oss förser vi er med det rätta priset för just ert projekt.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter information om bygglov och hur du kan göra.

  Adress
  Hammarby Kaj 10D
  120 32 Stockholm

  Telefon
  08-509 10 444

  E-post
  offert@bygglov.biz

  Orgnr
  559127-9210

OM OSS

Vi erbjuder dig ett garanterat bygglov.

Bygglov.biz kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Svensk Bygglovstjänst AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Hammarby Kaj 10D
120 32 Stockholm

08-509 10 444

offert@bygglov.biz

Orgnr:
559127-9210