Bygglov

Bygglov med garanti •

Bygglovsritningar

När du ska uppföra ett hus eller göra en till- eller ombyggnad på en befintlig fastighet måste du göra en bygglovsansökan. Innan du påbörjar ditt projekt gör vi en förundersökning för att se över vilken detaljplan som gäller i området så att vi kan säkerställa att du har byggrätt. Därefter räcker det att du skickar oss en enkel skiss på det du vill bygga och utifrån den kan vi rita bygglovsritningar. När vi har slutfört dina bygglovsritningar skickar vi in dem till kommunen och du får ditt bygglov.

Fackmannamässigt upprättade bygglovsritningar online

En bygglovsritning består vanligtvis av fasad-, plan- och sektionsritning samt en situationsplan. Oavsett om det handlar om bygglovsritningar för garage eller bygglovsritningar för tillbyggnad, visar ritningen var på tomten byggnaden är placerad, byggnadens utformning samt utseende. Situationsplanen grundar sig på den nybyggnads-/tomtkarta som vi beställer från kommunen. När du anlitar oss för att rita en bygglovsritning, eller arkitektritning som de också kallas, blir de fackmannamässigt utförda och vi garanterar att de håller den kvalitet som krävs för att du ska få ditt bygglov beviljat utan några krav på komplettering.

Vi erbjuder bygglovsritningar som garanterar ett bygglov

Det finns många fördelar med att låta ett auktoriserat företag som vårt rita dina bygglovsritningar för tillbyggnad eller liknande.

 • Vi börjar med ett inledande samtal för att få en bild av din vision
 • Vi säkerställer att bygglovet motsvarar alla lagar och regler samtidigt som det motsvarar dina förväntningar
 • Tidsåtgången för upprättandet av bygglovsdokumenten beror på byggets komplexitet, omfattning och dina estetiska önskemål
 • Vi garanterar att din bygglovsansökan går igenom

Vi erbjuder hjälp med bygglovsritningar till ett bra pris

Det är omöjligt att uppge ett exakt pris för bygglovsritningar innan vi vet hur omfattande bygget är, hur komplicerat det är och vilka önskemål gällande estetik och design som du som kund har. Därför ber vi dig alltid att beskriva din vision så detaljerat som möjligt vid vår första kontakt och därefter sammanställer vi en prisuppgift för de bygglovsritningar som du är i behov av för att vi ska kunna lämna in en ansökan om bygglov för din räkning. Välkommen att kontakta oss oss via e-post, telefon eller något kontaktformulär på webbplatsen.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter information om bygglov och hur du kan göra.

  Adress
  Hammarby Kaj 10D
  120 32 Stockholm

  Telefon
  08-509 10 444

  E-post
  offert@bygglov.biz

  Orgnr
  559127-9210

OM OSS

Vi erbjuder dig ett garanterat bygglov.

Bygglov.biz kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Svensk Bygglovstjänst AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Hammarby Kaj 10D
120 32 Stockholm

08-509 10 444

offert@bygglov.biz

Orgnr:
559127-9210