Bygglov

Bygglov med garanti •

Energiberäkning

För att bli beviljad ett bygglov krävs det normalt en tydlig energiberäkning. Det är ett dokument som skall följa Boverkets gällande byggregler och i beräkningen skall det framgå hur mycket energi det beräknas att fastigheten kommer använda när den är färdigställd. Boverket gör gällande att det är normal energiförbrukning som skall räknas, och några saker man tar med i kalkylen är förbrukning av varmvatten och vilken innetemperatur fastigheten skall ha. Vi kan förse dig med de dokument som behövs för att kommunen skall godkänna din bygglovsansökan.

Vi upprättar en korrekt energiberäkning för bygglov

Eftersom vi alltid inleder med att undersöka om du har byggrätt kan vi också garantera att du får ett beviljat bygglov när du väljer att göra energiberäkning för tillbyggnad eller energiberäkning för villa med vår hjälp. I de dokument vi tar fram ingår kompletta beräkningar som du kan visa för kommunen du bor i, och när behov föreligger om andra handlingar du kan behöva inför tekniskt samråd ser vi till att även ta fram dessa. Det gäller allt från fuktdokumentation till brandskyddsbeskrivning. För att kunna göra en energiberäkning behöver vi enbart de ritningar som du har sökt bygglov för.

Vår energiberäkning garanterar dig startbesked

Att ta vår hjälp med energiberäkning för villa eller tillbyggnation innebär att du är garanterad ett startbesked från kommunen.

 • När du skickar in dina skisser till oss tar vi fram en korrekt energiberäkning
 • Vi tar hänsyn till alla de faktorer och krav som Boverket ställer upp
 • Vi upprättar ett tydligt dokument som ger dig ett beviljat startbesked

Vi tar hand om din energiberäkning för ett lågt pris

Att överlåta en energiberäkning till oss istället för att göra den själv innebär att du besparar dig själv både tid och kraft, samt att du har en garanti om att dokumentationen blir uppförd korrekt. Om du vill veta vilket pris som gäller för beräkningen kan du ringa till oss för att få kontakt med en ingenjör som kontrollerar ärendet och eventuella svårigheter. Vi tar också emot beställningar över telefon samt kan bistå med bygglovsritningar online som garanterar dig ett godkänt bygglov, oavsett var i landet du bor.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter information om bygglov och hur du kan göra.

  Adress
  Hammarby Kaj 10D
  120 32 Stockholm

  Telefon
  08-509 10 444

  E-post
  offert@bygglov.biz

  Orgnr
  559127-9210

OM OSS

Vi erbjuder dig ett garanterat bygglov.

Bygglov.biz kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Svensk Bygglovstjänst AB kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara offertförfrågan.

KONTAKT

Hammarby Kaj 10D
120 32 Stockholm

08-509 10 444

offert@bygglov.biz

Orgnr:
559127-9210